Kan boten trekkes fra?

IKKE FRADRAG

Skatteetatens Lignings-ABC sier at "bøter, gebyrer mv. av overveiende straffelignende karakter (pønal karakter) ilagt med hjemmel i lov eller forskrift, er ikke fradragsberettiget ved inntektsligningen selv om de øvrige vilkår for fradragsrett foreligger. Dette gjelder selv om den ulovlige handlingen er utført nettopp for å øke inntektene i yrket."

Som eksempel nevnes at det ikke er fradragsrett for gebyr ilagt med hjemmel i veitrafikkloven, feks for overlasting av lastebiler, eller for ulovlig stans/parkering på offentlig vei.

Videre vil også ytelser til andre enn offentlige myndigheter, pålagt med hjemmel i lov eller forskrift og som overveiende har samme karakter av straff som bøter mv, som f.eks. børsbøter, heller ikke være fradragsberettiget.

FRADRAG

Men i andre tilfeller gis fradrag. Lignings-ABC: "Motsatt vil feks tilleggsavgift som skyldes manglende betaling eller overskridelse av parkeringstiden på parkeringsplass ikke være av overveiende straffelignende karakter, og er derfor fradragsberettiget hvis vilkårene for øvrig er til stede."

BOT/GEBYR TIL ARBEIDSTAKEREN

Dekker arbeidsgiveren bot/gebyr ilagt arbeidstakeren, og som altså ikke er fradragsberettiget for arbeidstakeren fordi boten mv har overveiende straffelignende karakter, behandles utbetalingen som lønn.

Dekker arbeidsgiver bot/gebyr som er fradragsberettiget for arbeidstakeren, behandles dette som utgiftsgodtgjørelse (nettometoden).

ANNET GRUNNLAG ENN LOV ELLER FORSKRIFT

Gebyrer mv som ikke er pålagt med hjemmel i lov eller forskrift, er fradragsberettiget hvis vilkårene for øvrig er til stede.

Dette gjelder feks dagbøter i næringsvirksomhet og tilleggsavgift ved parkering på parkeringsplass.

Kilde: Fradragsleksikon for alle | DrivBedre-pakken Skatt&Økonominaringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma