Enkeltmannsforetak: Kan jeg salte ned overskuddet og utsette skatt?

Er du innehaver av et enkeltmannsforetak har du ikke samme mulighet til å "salte ned" overskudd slik de som driver virksomheten som eget selskap kan.

En person som er aksjonær i AS eller innehaver i NUF - eller en person som er deltaker i ANS eller DA - har nemlig anledning til å utsette personlig beskatning ved å la midlene bli stående i foretaket.

MERK! Dette er en klar ulempe for innehaveren av enkeltmannsforetak i tilfeller der økonomien er så bra at eieren ikke trenger å ta ut alle midlene etter skatt til eget forbruk.

Sukret pille

Det er imidlertid lagt inn ett element som skal sukre pillen for deg som driver enkeltmannsforetak:

Kilde: Enkeltpersonforetak og skatt - DrivBedre-pakken Skatt&Økonominaringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma