Revisjonsfritak: Omdanning av enkeltpersonforetak til AS mer aktuelt

Ifølge nettstedet regnskapshjelp.no kan omdanning til AS være hensiktsmessig når enkeltpersonforetaket har virksomhet med:

I et AS er ansvaret for aksjonærene begrenset til aksjeinnskuddet (minimum 30.000 kroner). Det er den selskapsformen som gir minst risiko. I ENK er innehaver ansvarlig for alt.

Overgang til selskapsligning foretas med virkning fra 1. januar i inntektsåret. Det er imidlertid krav om at et AS må være stiftet og melding sendt til Foretaksregisteret innen 1. juli i inntektsåret.

En omdanning fra enkeltmannsforetak til AS må foretas innen 1. juli for å få virkning for hele inntektsåret og regnskapsåret.

Les mer her

Kilde: Enkeltpersonforetak og skatt | DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi

naringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma