Det beste fra ENK og AS i én selskapsform

Samvirkeforetak (SA) er en relativt dårlig kjent selskapsform som nå blir tatt mer og mer i bruk. SA erstatter blant annet tidligere BA og kan ha mange fordeler, også for den som i dag er næringsdrivende.

Denne selskapsformen bringer med seg det beste fra enkeltpersonforetaket på den ene sida (ikke krav om selskapskapital eller revisor) og fra AS'et på den andre sida (økonomisk ansvar og risiko begrenset til innbetalt andel).

I et SA kan du være ansatt og ha vanlige trygdemessige og andre rettigheter.

Det må minst to andelshavere til for å danne et SA. Både fysiske personer og juridiske personer (dvs selskaper og lign) kan være andelshaver.

Kilde: Beste selskapsform

DrivBedre-pakken Skatt&Økonominaringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma