Kan jeg selge PC'en
til mitt eget firma?

Mange blir næringsdrivende litt etter litt. De starter i det små, gjerne med sitt eget private inventar og utstyr. Først godt ute i etableringen kommer spørsmålene: Kan jeg selge datautstyret, kontorinventaret osv til mitt eget enkeltpersonforetak? Svaret er ja.

Datautstyret regnes som driftsmiddel og kan kostnadsføres (evt saldoavskrives) i regnskapet. Denne kostnadsføringen reduserer det regnskapsmessige overskuddet i virksomheten, og dermed blir også skatten lavere.

Du kan ikke sette hvilken verdi du vil på utstyret. Du kan eksempelvis ikke føre inn i regnskapet ett eller to år gammelt datautstyr med det beløpet du en gang betalte for det. Du må bruke det som er antatt salgsverdi på det tidspunktet utstyret går inn i regnskapet.

Er verdien under 15.000 kroner, kan hele beløpet fradragsføres direkte i regnskapet, så sant driftsmiddelet hovedsakelig er anskaffet til bruk i inntektsgivende virksomhet og forringes i verdi ved slit og elde. Med en verdi på over 15.000 kroner måtte du ha foretatt saldoavskrivning.

Også andre privatinnkjøpte gjenstander som næringsvirksomheten «overtar» som driftsmidler, kan kostnadsføres i regnskapet. Eksempler kan være kontorrekvisita, telefoner, inventar, faglitteratur osv.

Det samme gjelder bil - under forutsetning av at den årlig normalt brukes mer enn 6000 km i kjøring i næring. Men akkurat for bil gjelder spesielle beskatningsregler som gjør at det er usikkert om det lønner seg å ta den inn i næringen som driftsmiddel.

MERK! Det er i og for seg ikke avgjørende at utstyret som du selger til ditt enkeltpersonforetak blir plassert i foretakets lokaler. Du har fradragsrett for PC, kontorutstyr osv også om det er plassert i hjemmet, så sant bruken hovedsakelig vedrører næringen din.

(Utdrag fra Risangers e-bok 003 SMARTE SKATTEGODER TIL NÆRINGSDRIVENDE - inngår til rabattpris som del av DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT&ØKONOMInaringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma