Bilhold i næring

For næringsdrivende/enkeltpersonforetak avgjøres beskatningen av bil som også brukes privat av om bilen ligningsmessig anses som yrkes-/næringsbil eller privatbil.

Dette har ikke noe å gjøre med om det er personbil, varebil, lastebil osv. Bruker du vanligvis bilen mer enn 6000 km kjøring i virksomheten årlig, og krever fradrag for dette, regnes bilen som yrkes-/næringsbil. Krever du fradrag for mindre, regnes bilen som privatbil.

Skattekonsekvensene er store:

Les mer om hva som lønner seg i Risangers e-bok BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN eller i DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi

Les også: Du bør føre kjørebok

naringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma