Du bør føre kjørebok

KJØREBOK EN FORDEL - NYE SATSER

Alle som bruker bil i jobb eller næring bør føre kjørebok. Kjøreboka kan bli redningen hvis du konfronteres med en overivrig ligningsfunksjonær, skriver Dine Penger.

Mottar du kjøregodtgjørelse i henhold til statens satser, har du ingenting å frykte. Men for å kunne dokumentere at kjøregodtgjørelsen er reell, bør du ha en kjørebok å vise til.

Kjørebok 2015 KJØREBOK 2015
for alle bilordninger

Trykt hefte (A5) for hanskerommet. Dekker alle krav til dokumentasjon. Unngå straffeskatt. Brukes av tusener.

Les mer

Bestill Kjørebok 2015 i nettbutikken

I utgangspunktet bør personer som mottar kjøregodtgjørelse og selvstendige næringsdrivende føre kjørebok.

Det er ingen lov som sier at du må føre kjørebok. Men for å være på den sikre siden, bør du ta kulepennen fatt. Det siste du ønsker å møte, er en ligningsfunksjonær som nekter deg fradrag for yrkeskjøring på grunn av manglende eller dårlig utfylt kjørebok.

Kjørebok bør også føres av de som har firmabil og kjører over 40.000 kilometer i yrket årlig. De blir nemlig lignet to firmabilklasser lavere enn det firmabilens kostpris som ny egentlig skulle innebære.

Kjøreboka skal inneholde:

Risangers årlige KJØREBOK FOR ALLE BILORDNINGER er ryddig, hendig og enkel å bruke - fullt oppdatert med alle årets regler og satser pluss rikelig med plass til å føre inn aktuell dokumentasjon.

Kjøreboka er et trykt hefte med kalendarium for utfylling. Heftet inneholder alle satser og skatteregler for inntektsåret. A5-format, 41 sider. Passer fint i bilens hanskerom.

«...ryddige og enkle å bruke ... tilfredsstiller ligningskontorets krav til kjørebøker ... en nyttig og viktig investering.» (Dine Penger)

Alle med bil som brukes i virksomhet eller yrke trenger sitt eksemplar. Ved bokettersyn stilles det ofte svært strenge krav til at alle formaliteter er i orden, og at kjørebøkene er konsekvent og ordentlig ført.

«Hvis du ikke fyller ut en kjørebok som ligningskontoret godkjenner, kan du nemlig fort få en ubehagelig skatteoverraskelse.» (Dine Penger)

Vårt tips: Bedre føre var...

Les også om hva som lønner seg i Risangers ebok Billigste bilhold i småbedriften eller i DrivBedre-pakken Skatt&Økonominaringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma