Familie, firma, skatt

I mange tilfeller arbeider begge ektefeller sammen til beste for den enes næringsvirksomhet. Arbeidet kan være mer eller mindre omfattende, feks som sekretær, telefonpasser, arkivar, materialinnsamler osv.

En passende andel av overskuddet på næringsvirksomheten kan overføres til ektefellen. Når størrelsen fastsettes, skal det tas hensyn til både kvaliteten og omfanget på arbeidet.

Ektefellens andel av den andres overskudd er ikke lønn, men næringsinntekt.

TIPS! I Næringsoppgave 1 er det egne rubrikker dersom inntekt i næring skal fordeles mellom ektefeller.

Netto næringsinntekt for hver ektefelle skal videre til selvangivelsene deres. Er det underskudd, skal det føres kun i ansvarlig innehavers selvangivelse.

SELVANGIVELSEN

I Selvangivelse for næringsdrivende skal ektefeller som fordeler næringsinntekt, krysse av for at det er gjort. Avkryssingen i selvangivelsen er for at ligningen skal bli enklere for Skatteetaten.

SAMBOER, EGNE BARN, ANDRE

Er det aktuelt med utbetaling til samboer, til egne barn eller til andre for hjelp i virksomheten, gjelder andre regler. Slike utbetalinger er normalt lønn.

SKATTEN REDUSERES VED FORDELING I FAMILIEN

Skatten reduseres hvis overskuddet kan fordeles på ektefelle og kanskje også barn.

Les mer i Risangers e-bok 006 FAMILIEN, FIRMAET, SKATTEN (inngår til rabattpris som del av DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi).

Noen flere aktuelle spørsmål i Risangers e-bok 006:


naringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma