Finansiering, støttemuligheter

De fire kildene for finansiering av nye virksomheter er:

Mange små næringsdrivende går i gang med de midlene de har tilgjengelig selv. Det viser seg at mange nystartere begynner med svært lav egenkapital.

Mange finansierer startfasen ved kortsiktige lån. Det kan være i form av gjeld til leverandører, offentlige avgifter, leasing o l. Problemet er at dette er gjeldsposter som må tilbakebetales på kort sikt, noe som kan føre til vansker med å betale.

Det er mange muligheter til å få stipend til start eller drift av virksomheten din. Glem ikke at kommunale næringsfond og også fylkene kan ha stipendpenger på lur.

En type støttemulighet er legater og stipend. LEGATHÅNDBOKEN inneholder et par tusen slike. Noen av opplysningene er lagt ut på nettet for de som selv vil lete etter mulighetene der.

Noen kan ha nytte av å beholde dagpenger ved arbeidsledighet i inntil seks måneder mens de etablerer virksomheten, pluss i inntil tre måneder etter at de er kommet i gang.

Det er oftest et krav for å låne i bank at du kan legge fram en fornuftig forretningsplan, samt tilfredsstillende sikkerhet. Har du ikke bra sikkerhet, er det nesten umulig å få banklån.

Norges forskningsråd har bedriftsrettede støtteordninger som er aktuelle for bedrifter som ønsker å videreutvikle produkter gjennom bruk av forskning og utvikling (FoU) eller som ønsker å kommersialisere nye produkter og løsninger.

ØKONOMISKE VIRKEMIDLER FRA INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge er statens viktigste pådriver i nærings- og distriktutvikling. Her får du informasjon om hvem de økonomiske virkemidlene retter seg mot, hva de innebærer og hvilke prioriteringskriterier som gjelder.

Innovasjon Norge skal finne, foredle, finansiere og følge opp de gode forretningsidèene som det private markedet ikke tar seg av alene. Dette gjør de ved å yte lån og tilskudd av ulike typer. Det er fire forskjellige programmer som nå er mest aktuelle som tilskudds- og låneordning hos Innovasjon Norge. De fire er:

For mer informasjon om de ulike ordningene, kontakt Innovasjon Norge.

Søk etter finansiering

Les mer om Risangers e-bok "Støtte for småbedriften" (inngår til rabattpris som del av DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi).

naringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma