Leie av lokaler

Skal du leie lokaler til egen virksomhet? Trå forsiktig, slik at du unngår unødvendige kostnader og ubehageligheter. Skaff deg oversikt over hvilke plikter og rettigheter du har som leietaker.

Noen aktuelle problemstillinger:

Når du skal leie nye lokaler, starter en ofte lang og tidkrevende prosess. Det er mange spørsmål du bør stille deg i denne prosessen. Det kan være en møysommelig oppgave å finne et egnet lokale. Du må vite hva du er på jakt etter.

Det er viktig å se framover og beregne plass til en mulig utvidelse av virksomheten. Er det mulig å forhandle seg fram til leie av ekstra plass på et senere tidspunkt, så gjør det. Lokaler som det foreløpig ikke er behov for, kan feks framleies inntil videre. Å flytte på grunn av plassmangel kan fort bli dyrere enn å leie litt ekstra areal.

Kontorlandskap er en rimelig måte å dekke behov for kontorplasser på. En slik løsning er også mer fleksibel. Det blir lettere å øke antall arbeidsplasser uten at det koster mange penger eller mye ekstra arbeid.

Les også om Risangers ebok 012 Hjemmekontor, lokaler - skattefeller, fradrag (inngår med rabatt i DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi).

naringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma