Lønn eller næringsinntekt?

HVA ER NÆRING? NÅR ER DU NÆRINGSDRIVENDE?

Næring er gjerne knyttet til økonomisk virksomhet for egen regning og risiko, som har et visst omfang og varighet, og som er egnet til å gi overskudd. I de fleste sammenhenger vil det være klart om det drives næringsvirksomhet.

Men i enkelte tilfeller kan det bli spørsmål om det i stedet er et lønnstaker-/oppdragstakerforhold, passiv kapitalplassering eller ikke-økonomisk virksomhet (hobby ol).

Ligningsmyndighetene skal avgjøre etter en helhetsvurdering. De kan meget godt overprøve både den (som regner seg som) selvstendig næringsdrivende og oppdragsgiveren som har utbetalt honorar som næringsinntekt.

Enkeltpersonforetak og skatt Enkeltpersonforetak og skatt
Her får du en dypere innføring i det den næringsdrivende innehaver bør vite om skatt, fradrag og skattefritak i forbindelse med enkeltpersonforetak, også kalt enkeltmannsforetak.

Eboka er på cirka 100 sider og tar opp svært mange temaer på en grundig, men samtidig lettlest, måte. Inngår med stor rabatt i DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi.

Les mer om eboka "Enkeltpersonforetak og skatt"

OPPDRAGSGIVERES ANSVAR

Du kan ikke fritt velge når du skal være næringsdrivende. Det kan være mange tilfeller der du befinner deg i en gråsone mellom lønn og næring.

Ansvaret i denne sammenheng er i hovedsak plassert på oppdragsgiveren. En oppdragsgiver som utbetaler som næringsinntekt et beløp som skulle ha vært lønnsinntekt, vil på den måten unndra arbeidsgiveravgift av bruttolønna, samt plikten til å foreta forskuddstrekk i lønnsinntekt.

MERK! Næringsinntekt utbetales uten at det trekkes skatt. Du er selv ansvarlig for at skatten på overskudd i næring betales.

NÆRING: MINST TO SKJEMAER + SELVANGIVELSEN

Har du hatt næringsinntekt av noe slag, regnes du som næringsdrivende for denne inntekten. Det innebærer at du er pliktig til å levere både Næringsoppgave 1 for næringsdrivende med begrenset regnskapsplikt og skjemaet Personinntekt i enkeltpersonforetak sammen med selvangivelsen. Det kan også være aktuelt med avskrivningsskjema og bilskjema.

TIPS! Skjemaene kan være vanskelige å fylle ut for «nybegynnere». Sett av rikelig med tid til dette arbeidet. Mange kan være tjent med å få hjelp fra regnskapsbyrå - iallfall et år eller to - for å lære å gjøre jobben riktig.

Det er ikke nok å stille opp næringsinntekten på et eget ark. Næringsoppgave 1 må brukes.

UNNTAK: OMSETNING UNDER 50.000

Er din omsetning i næring mindre enn 50.000 kroner, kan du i mange tilfeller slippe å fylle ut og levere Næringsoppgave 1 og skjemaet Personinntekt i enkeltpersonforetak.

Les mer om dette i vår ebok 028 Næringsoppgaven: Gjør-det-selv


naringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma