Markedsføring

Når de hører ordet «markedsføring», er det mange med egen virksomhet som automatisk tenker på ett verktøy - annonsering.

Noen tar også med andre elementer, som promotion, publisitet og PR - men det er ikke alltid lett å ha det klart for seg hvordan eksemplene skiller seg ut fra hverandre, og hvordan det går an å bruke dem.

Her er ett eksempel: Når du kommer til byen med sirkuset ditt og setter opp et skilt, er det annonsering. Hvis du setter skiltet på ryggen på en elefant og fører elefanten gjennom byen, er det en kampanje. Hvis elefanten, fremdeles med skiltet på ryggen, tramper gjennom rådhusets blomsterbed og lokalavisa skriver om det, er det publisitet. Hvis du så kan få ordføreren til å le av det hele og tilgi elefanten i all offentlighet, har du mestret kunsten å skape PR (public relations).

KAMPANJE

Kampanje er alt som etablerer eller posisjonerer virksomheten din i markedet eller som skaper nye forretningsforbindelser for deg.

Det kan gjerne være spesielle tilbud, gratis tilleggsytelser ved kjøp, eller gratis gjenstander som følger med ditt produkt eller din tjeneste. Spesiell innpakning, plakater i lokalet, konkurranser er andre kampanjeverktøy.

HVA HAR DU Å TILBY?

Er det noe som gjør din virksomhet unik? Tenk grundig gjennom hvilke faktorer du kan bygge din markedsføring og dine salgsbudskap på. Sjekk om en eller flere av følgende kvaliteter treffer deg:

Kan noen av disse kvalitetsfaktorene knyttes til din virksomhet? Hva er det som gjør dine produkter eller tjenester spesielle?

Sett opp din egen liste. Ha den tilgjengelig i en periode, og legg til nye ideer og formuleringer etterhvert som de kommer til deg.

På denne måten kan du skaffe deg det som blir hjørnesteinen i din egen markedsføring i tida framover.

PERSONLIGE ANBEFALINGER

Husk at personlige anbefalinger er den kraftigste og mest effektive markedsføringsmetode for enhver småbedrift. Kan du få kunder til å anbefale deg eller dine produkter/tjenester til andre, har du oppnådd mye.

HVA KJØPER KUNDEN?

All markedsføring må rette seg inn mot hva de mulige kundene kan være interessert i. Momenter:

naringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma