Fradrag for pensjon i ditt enkeltpersonforetak

Som selvstendig næringsdrivende har du adgang - men ingen plikt - til å sette av penger til din egen pensjon. Innskuddet går til fradrag direkte i din skattepliktige næringsinntekt, tilsvarende andre kostnader i næring.

Årlige pensjonsinnskudd settes inn på din egen pensjonskonto. Ved oppnådd pensjonsalder står så innbetalt pensjonsbeløp pluss avkastning til din disposisjon. Beløpet utbetales som alderspensjon (dvs med lavere trygdeavgift).

Utbetalingen skjer fra fylte 67 år eller tidligere, etter eget valg. Du kan selv velge utbetalingstid, men den må være på minimum ti år.

Ved død blir innestående på pensjonskontoen utbetalt som pensjon til dine barn og eventuell ektefelle/samboer.

MERK! Fristen for å gjøre avtale om frivillig pensjonsinnskudd for et inntektsår går ut 31. mars året etter. Samme dato er fristen for innbetaling av innskuddet.

Les mer om hvor mye du kan pensjonsspare hvert år og hva pensjonsfradraget er verdt i Risangers e-bok 016 PENSJONS-ABC FOR SMÅBEDRIFTEN eller e-bok 028 NÆRINGSOPPGAVEN FOR EGET FIRMA.

Begge ebøkene inngår til rabattpris som del av DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi.naringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma