Selskapsformer

Er det best å være næringsdrivende og drive et personlig firma, eller er det bedre i din sammenheng med et AS? Hvordan kan det virke med et ANS eller DA? Hva med eget selskap i utlandet og NUF i Norge? Eller den lite kjente selskapsformen Samvirkeforetak (SA)?

Alle selskapsformer har sine fordeler og ulemper.

Som innehaver av et enkeltpersonforetak (altså som selvstendig næringsdrivende) styrer du som du vil så lenge det går rundt økonomisk. Det gjør de to (eller flere) partnerne i et ANS eller DA også, så sant de er enige seg imellom om driften. Men både i et enkeltpersonforetak og i et ansvarlig selskap er det ett spesielt faremoment: Risikoen. Taper foretaket penger, er det innehaverne som står ansvarlig for gjelden - i verste fall med hus og hjem.

Et eget AS kommer i en annen stilling. Der er du/dere og selskapet to forskjellige juridiske subjekter, og skal ha totalt atskilt økonomi. Ryker aksjeselskapet, er ikke du personlig ansvarlig for gjelden, så sant du ikke har gitt personlige garantier eller har drevet selskapet på kreditors regning. Fra 2011 slipper du utgiftene til revisor.

Den lite kjente selskapsformen Samvirkeforetak (SA) lignes som eget AS, og eierne (minst to) lignes normalt som ansatte.

Eget selskap registrert i utlandet med NUF i Norge fører med seg andre og helt nye problemstillinger. Innehaveren er oftest ansatt i NUF'et.

Risangers e-bok 011 BESTE SELSKAPSFORM - FORDELER OG ULEMPER - (PDF-dokument, fullt søkbart), nå i ny og revidert utgave - gir deg mulighet til å finne ut hvilken selskapsform som vil være den beste for deg - i din sammenheng:


Enkeltpersonforetak og skatt Enkeltpersonforetak og skatt
Her får du en dypere innføring i det den næringsdrivende innehaver bør vite om skatt, fradrag og skattefritak i forbindelse med enkeltpersonforetak, også kalt enkeltmannsforetak.

Eboka er på cirka 100 sider og tar opp svært mange temaer på en grundig, men samtidig lettlest, måte. Inngår med stor rabatt i DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi.

Les mer om eboka "Enkeltpersonforetak og skatt"

naringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma