Skattetips

ENKEL BEVERTNING AV FORRETNINGSFORBINDELSER

Det er nå også tillatt å servere vin under enkel bevertning av kunder og forretningsforbindelser. Men et glass konjakk til kaffen ødelegger hele retten til fradrag.

I utgangspunktet er kostnader til representasjon ikke fradragsberettiget, heller ikke for næringsdrivende. Men på visse, stramme betingelser gis det en viss adgang til det. Kort gjengitt:

IKKE MER ENN VEL 400 KRONER

Næringsdrivende får altså fradrag med opptil vel 400 kroner også for seg selv når de byr på enkel bespisning av kunder eller forretningsforbindelser.

Er kostnad til bespisning av forretningsforbindelser fradragsberettiget, har du også rett til fradrag for kostnader for ansatt, styremedlem osv som etter en rimelig vurdering må/bør delta i bespisningen.

TIPS! Vær oppmerksom: Forekommer det ett glass brennevin på kvitteringen fra et spisested, faller hele fradragsretten bort. Eller slutter regningen på mer enn grensebeløpet per person, faller også hele fradragsretten bort. Du kan ikke bare «trekke fra» noen få kroner per person på kvitteringen.

IKKE SELSKAPELIGHET

Poenget er at dette skal være bevertning, ikke noen slags form for selskapelighet. En regnskapsfører sier det slik i bladet Dine Penger: «En øl til maten aksepteres, men en pub-til-pub-runde får man ikke fradrag for.»

Utdrag fra Risangers e-bok 003 SMARTE SKATTEGODER TIL NÆRINGSDRIVENDE (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi).

Noen andre temaer som Risangers e-bok 003 behandler: Spare 1/3 skatt? - Fradragseffekten - Underskudd - Overfør noe av overskuddet til ektefellen - Lønn til samboer, egne barn, andre - Kjøp datautstyr mv av deg selv - Reise og diett - Dagdiett - Matkostnader ved lange fravær fra hjemmet - Bilhold - Kontorhold/næringslokaler i egen bolig - Gunstig kombinasjon lønn/næringsinntekt - Telefon - Låne penger i foretaket - Innkjøp under 15.000 kroner - Faglitteratur/Aviser - Arbeidstøy - Databriller - Datautstyr hjemme - Utdanningskostnadernaringsdrivende.no
R!SANGER AS
Kolstadgt. 1
0652 OSLO
post@risanger.no
www.risanger.no

Ansv. red:
Otto Risanger

- for deg som driver eget firma